Cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quyết tâm thưc hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chủ nhật, Ngày 23 Tháng 2 Năm 2020

Thông báo mới

Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Giang quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động của Đảng bộ Công ty

15/02/2017 15:59

Ngày 14.02.2017 tại Văn phòng Công ty, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Giang tổ chức sinh hoạt thường kỳ, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động của Đảng bộ Công ty tới toàn thể Đảng viên.

Toàn cảnh Hội nghị

        Phát biểu chỉ đạo đồng chí Trần Thị Thu Hương - Bí thư Đảng ủy Công ty yêu cầu các đồng chí đảng viên tập trung để tiếp thu đầy đủ các nội dung của Nghị quyết, Kết luận của Đảng được phổ biến, quán triệt tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Thu Hương - Bí thư Đảng ủy Công ty chỉ đạo Hội nghị 

       Tại Hội nghị các đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết 06-NQ/TW về thực hiện hiệu quả tiến trình Hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Kết luận số 09-KL/TW về tình hình KT-XH, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Đồng thời quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK của Ban thường vụ Đảng ủy khối DN tỉnh Hà Giang về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với tính đặc thù hoạt động của Doanh nghiệp” và Chương trình hành động của Đảng bộ Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

            Qua công tác sinh hoạt, phổ biến các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị của Đảng, đặc biệt Chương trình hành động của Đảng bộ Công ty đã cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng thành các chỉ tiêu, nội dung gắn với nhiệm vụ kinh doanh, công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty, từ đó giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất cao trong hành động, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh, lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt kế hoạch Tập đoàn giao.

 

Một số hình ảnh 

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó bí thư Đảng ủy khối DN quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 

đồng chí Nguyễn Hoàng Hưng - Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối DN tỉnh Hà Giang quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Công ty Xăng Dầu Hà Giang

Tin khác

Chúc mừng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (10/02/2017 10:16)

Với tinh thần nhân ái, sẻ chia, giúp đỡ trẻ em khuyết tật và người mù nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, Đồng chí Hoàng Quốc Đạt – Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh thăm và tặng quà Tết cho Trung tâm Công tác xã hội trẻ em và Hội người mù tỉnh Hà Giang. (17/01/2017 17:01)

Hội nghị BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ 9 (mở rộng) (16/01/2017 10:02)

xem tiếp