Cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quyết tâm thưc hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thứ bảy, Ngày 30 Tháng 5 Năm 2020

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP NHIỆM KỲ 2011 - 2015

Gửi Email In trang Lưu
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP NHIỆM KỲ 2011 - 2015

23/01/2015 18:08

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP
NHIỆM KỲ 2011 - 2015
                                                       
Số TT HỌ VÀ TÊN  SINH NGÀY CHỨC VỤ CÔNG TÁC                                                        
                                                       
1. Nguyễn Viết Lợi 31/12/1954 Bí thư (Nghỉ hưu từ 1/1/2015)                                                        
2.  Hoàng Quốc Đạt 02/02/1960 Bí thư Đảng uỷ  khối (từ 14/01/2015)                                                        
3 Nguyễn Văn Thắng 21/9/1969 UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối                                                        
4 Nguyễn Mạnh Hùng 25/11/1963 UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối                                                        
5. Nguyễn Hoàng Hưng 15/8/1976 UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối                                                        
6 Lê Thị Hồng Thảo 04/02/1974 UVBCH, Chánh Văn phòng Đảng ủy khối                                                        
7. Lục Minh Tuấn 20/4/1966 UVBCH, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối                                                        
8. Hoàng Văn Thiện 26/01/1966 UVBCH, Bí thư Đảng Ủy - Giám đốc Điện lực HG                                                        
9 Phạm Trần Hoà 09/9/1968 UVBCH, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viễn Thông HG                                                        
10. Nguyễn Ngọc Hải 03/12/1965 UVBCH, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Ngân hàng No&PTNT                                                        
11 Trần Thị Thu Hương 12/8/1966 UVBCH, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công Ty Xăng dầu HG                                                        
12 Vũ Quang Huy 29/9/1973 UVBCH, BT chi bộ - Giám đốc Công ty CP Xây dựng số I HG                                                        
13. Phạm Công Nhân 7/9/1960 UVBCH - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hà Giang, GĐ Công ty  TNHH Sơn Lâm                                                        
14. Bùi Hoài Cận 29/10/1964 UVBCH, Bí thư CB - Chủ tịch HĐTV kiêm GĐ Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết                                                        
15. Nguyễn Đình Mạnh 01/9/1956 UVBCH, Bí thư ĐB - Giám đốc Công ty CP Chè Hùng An                                                        
16. Bùi Quang Bồng 05/01/1971 UVBCH, Bí thư chi bộ - Phó Giám đốc Công ty CP Xi măng Hà giang                                                        
17. Đinh Văn Sửu 15/10/1962 UVBCH, Bí thư Chi bộ - GĐ Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo                                                        
18. Hoàng Thị Mai 28/01/1968 UVBCH, Bí thư chi bộ - Giám đốc Công ty CP Dược & TBYT                                                        
19. Bùi Văn Thích 10/01/1966 UVBCH, Bí thư chi bộ - Giám đốc Công ty TNHH Giang Sơn                                                        
20. Nguyễn Thị Chủ 11/11/1961 UVBCH, Bí thư  CB - Giám đốc Công ty TNHH Ban Mai                                                        
       21.       Nguyễn Thị Minh                                23/11/1960                         (chuyển công tác từ tháng 9 năm 2014)

Nguồn tin: Văn phòng Đảng ủy khối