Cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quyết tâm thưc hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chủ nhật, Ngày 23 Tháng 2 Năm 2020

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển

BIDV Hà Giang tổ chức Lễ khánh thành Cầu Bản Phùng, xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

(10/11/2016 14:24)

Thực hiện Quyết định số 2534/QĐ-BIDV ngày 10/8/2015 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam "V/v Tài trợ xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải";

Ngân hàng BIDV với công tác an sinh xã hội.

(09/03/2016 13:46)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hà Giang khánh thành và bàn giao công trình An sinh xã hội tại xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

<< >>