Cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quyết tâm thưc hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chủ nhật, Ngày 23 Tháng 2 Năm 2020

Ngân hàng Phát triển

Chi đoàn Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019.

(08/03/2017 10:49)

Ngày 06/3/2017, Chi đoàn Chi nhánh NHPT Hà Giang đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019.

Ngân hàng Phát triển với công tác an sinh xã hội

(20/05/2016 15:16)

Chi nhánh NHPT Hà Giang đến thăm, làm việc và phối hợp với Đảng ủy, chính quyền xã Sán Sả Hồ, huyện Hoàng Su Phì xây dựng công trình Nhà bếp ăn Trường Mầm non!

Đoàn công tác Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hà Giang lên thăm và làm việc với cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt khó khăn Sán Sả Hồ, huyện Hoàng Su Phì!

(08/04/2016 15:13)

Thực hiện theo Quyết định số 247-QĐ/TU ngày 10/3/2016 của Tỉnh ủy Hà Giang về việc phân công các cơ quan, đơn vị của tỉnh phụ trách; các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2016-2020, Chi nhánh NHPT Hà Giang được Tỉnh ủy Hà Giang phân công phụ trách giúp đỡ xã Sán Sả Hồ - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang.

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh NHPT Hà Giang!

(24/11/2015 14:15)

Sáng ngày 24/11/2015, Chi nhánh NHPT Hà Giang đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Hội đồng quản lý, Tổng Giám đốc NHPT Việt Nam về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc cho đồng chí Nguyễn Thị Hiền Dịu, chức vụ Phó Giám đốc cho đồng chí Nguyễn Khắc Tuấn.

<< >>