Cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quyết tâm thưc hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thứ ba, Ngày 2 Tháng 6 Năm 2020

Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham

Xử lý kỷ luật Đảng viên

27/02/2015 08:55

         Ngày 11/02/2015 Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 1001-QĐ/ĐUK Quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lương Thị Thanh Thảo - ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nguyên Kế toán Trưởng kiêm trưởng phòng tài chính kế toán Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham với hình thức: Khai trừ; do đã vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng
Quyết định thể hiện sự nghiêm túc, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đồng thời là lời cảnh tỉnh cho những đảng viên không thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, mất cảnh giác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ người đảng viên
 

Nguồn tin: http;/dukdn.hagiang.gov.vn