Cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quyết tâm thưc hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thứ ba, Ngày 2 Tháng 6 Năm 2020

Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo

Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017

13/03/2017 10:27

Sáng ngày 22-02-2017, Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Nguyễn Sinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Công thương, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

     

Toàn cảnh Hội nghị

       Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của công ty (Công khai tài chính doanh nghiệp, tình hình thực hiện thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động...). Hội nghị đã tiến hành thảo luận nghiêm túc, nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp tối ưu nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2016, các chỉ số đều hành thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, thể hiện tinh thần đoàn kết nhất trí của tập thể người lao động trong công ty. Mặc dù trong năm vừa qua còn gặp nhiều khó khăn do yếu tố khách quan đem lại và dự báo năm 2017 sẽ còn nhiều khó khăn thách thức đang đón chờ, nhất là sự tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu. Đồng chí đề nghị công ty trong thời gian tới: Tiếp tục đoàn kết nội bộ Đảng về lãnh đạo, chỉ đạo trong sản xuất kinh doanh, sự gắn bó của người lao động với công việc được giao; tăng cường công tác  tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; nêu cao vai trò lãnh đạo cấp ủy viên, đảng viên, phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng thành nghị quyết để thực hiện trong đó gắn với công tác thi đua khen thưởng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tạo sự đồng thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động; quan tâm tạo mối quan hệ với chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng chân và nơi đơn vị có rừng; khai thác triệt để đất rừng được giao gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình nhằm nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân, ký kết thỏa ước lao động tập thể, phát động phong trào thi đua năm 2017.

 

Nông Quý – Văn phòng ĐUK Doanh nghiệp