Cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quyết tâm thưc hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thứ tư, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2020

Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo

HIỆU QUẢ TỪ PHONG TRÀO THI ĐUA PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP NGÒI SẢO TRONG NHỮNG NĂM QUA.

08/07/2015 17:56

           Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo là đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là: Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, khai thác và cung cấp gỗ nguyên liệu giấy cho Tổng công ty Giấy Việt Nam.
Địa bàn hoạt động của Công ty nằm trên 6 xã thuộc phía đông của Huyện Bắc Quang có tổng diện tích rừng và đất rừng được giao quản lý : 2.951,58 ha trong đó rừng trồng NLG gần 1400 ha;
         Tổng số hộ CBCNV của Công ty: với 61 CBCNV trong biên chế, Công ty có 54 hộ với 206 khẩu; được phân bố chủ yếu theo các cụm dân cư thuộc địa bàn hoạt động công tác ở từng khu vực. Đại đa số các hộ có hai thế hệ, ngoài nhiệm vụ chính là nghề rừng thì tùy theo lợi thế kinh doanh ở từng địa bàn mà các hộ đã có cách thức phát triển kinh tế hộ gia đình khác nhau ( trồng cây ăn quả, trồng rừng, trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, dịch vụ hàng hóa…) để tăng thu nhập, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hộ gia đình.
          Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối doanh nghiệp về phát triển kinh tế hộ gia đình, nhằm nâng cao và ổn định đời sống cho người lao động trong doanh nghiệp. Chi bộ và ban Giám đốc công ty luôn coi việc phát triển kinh tế hộ gia đình là một nhiệm vụ quan trọng giúp CBCNV ổn định đời sống, yên tâm công tác và là một trong những nội dung thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện “ Tấc đất tấc vàng”, Chi bộ đã luôn khuyến khích các hộ tìm tòi các phương thức đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình trên cơ sở một số định hướng chính sau: Trồng cây ăn quả, đặc biệt là cây có múi cam quýt; trồng cây công nghiệp như chè, quế, gió trầm; chăn nuôi  gia súc, gia cầm, thủy sản; dịch vụ vật tư hàng hóa như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hàng tạp hóa; hoặc đầu tư trồng rừng bằng vốn tự có, khai thác, chế biến nông, lâm sản…và các hình thức nông lâm kết hợp khác. Về phía công ty tư vấn giúp các hộ áp dụng các mô hình thích hợp nhất theo điều kiện cụ thể ở từng địa bàn, từng khu vực và xem xét tạo điều kiện về đất đai để các hộ đầu tư, theo hình thức cho mượn đất có thời hạn, bảo lãnh cho các hộ được vay vốn từ ngân hàng, bảo lãnh vay vốn từ công đoàn cấp trên. Xây dựng quỹ để hỗ trợ cho các hộ khó khăn vay vốn, vận động các hộ hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau về lao động, tiền vốn…
            Những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua phát triển kinh tế hộ của công ty trong những năm qua:
           Qua kiểm tra đánh giá, phân loại 54 hộ CBCNV của Công ty hiện nay có các mô hình cơ bản sau:
          - Trồng cây ăn quả, cây công nghiệp kết hợp chăn nuôi, dịch vụ và trồng rừng bằng vốn tự có :  29 hộ
          - Dịch vụ các loại( Khai thác, chế biến lâm sản, bán tạp hóa, xay sát, nấu rượu, làm đậu..) kết hợp chăn nuôi và trồng rừng bằng vốn tự có: 10 hộ.
          - Chăn nuôi lợn, cá, gà vịt, vườn tạp và trồng rừng bằng vốn tự có: 15 hộ.
           Với các mô hình chủ yếu trên hiện các hộ của Công ty đang phát triển kinh tế hộ với một số đối tượng, qui mô và thu nhập cụ thể sau:
           - Tổng diện tích trồng cây ăn quả cam, quýt : 22,5 ha; trong đó có 17 ha đã cho thu hoạch, năng xuất bình quân 10 tấn/ ha/ năm, doanh thu ước đạt 1.700 trđ/năm.
         - Tổng diện tích cây công nghiệp: Cây chè 6 ha, năng xuất 6 tấn chè tươi/ năm; cây quế, gió trầm 4 ha đang sinh trưởng và phát triển tốt. Doanh thu ướ đạt 150 trđ/năm.
          - Tổng diện tích ao cá : 2,5 ha, sản lượng 1,5 tấn cá/năm. Doanh thu đạt 120 trđ/năm.
          - Tổng đàn gia súc : 400 con ( Trâu, bò, dê); gia cầm các loại khoảng 1000 con. Giá trị ước đạt 1000 trđ.
          - Trồng rừng bằng vốn tự có khoảng 115 ha . Doanh thu ước đạt 320 trđ/năm.
          - Khai thác, vận chuyển lâm sản 7 hộ sản lượng khoảng 5000 m3/ năm. Lợi nhuận ước đạt 300 trđ/năm.
          - Chế biến lâm sản 2 hộ ( xẻ, bóc) sản lượng 3000 m3/năm. Lợi nhuận ước đạt 500 trđ/năm.
      Tổng thu nhập của các hộ trong 2015: ước đạt 6290 triệu, trong đó từ lương 2200 triệu, từ kinh tế hộ 4090 triệu.
      Mức thu nhập bình quân: ước đạt 29,12 trđ/n/năm trong đó: Từ lương nhận khoán rừng khoảng 10 trđ/n/ năm ; từ kinh tế hộ khoảng: 19,12 trđ/n/năm.
      Một số gương điển hình trong việc phát triển kinh tế hộ trong những năm qua của Công ty vẫn đang phát huy có hiệu quả: Như hộ ông Đặng Quang Trại : Kinh doanh dịch vụ khai thác vận chuyển, chế biến lâm sản có thu nhập trừ chi phí khoảng 800 trđ/năm; hộ ông Bùi Tiến Hoài: Trồng rừng bằng vốn tự có, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây ăn quả, dịch vụ khai thác vận tải, thu nhập trừ chi phí khoảng 400 trđ/năm; hộ ông Mai Văn Khăm : Trồng rừng bằng vốn tự có, kinh doanh chè, dịch vụ khai thác vận chuyển, chăn nuôi, gia súc gia cầm, thủy sản, thu nhập khoảng 280 tr/năm; hộ ông Đào Xuân Phúc: Trồng rừng, trồng quế, Gió trầm, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản thu nhập ổn định 250 tr đ/ năm; hộ bà Trần Thị Hoan : Trồng cây ăn quả, trồng rừng, chăn nuôi thu nhập 350 trđ/năm….
         Với việc phát triển kinh tế gia đình có hiệu quả cao của các hộ làm kinh tế giỏi đã có ảnh hưởng tích cực đối với các hộ cán bộ công nhân viên của Công ty cũng như các hộ dân trong địa bàn, nó khơi dậy ý thức tìm tòi phấn đấu làm giàu bằng tiềm năng sẵn có, ý thức mạnh rạn trong đầu tư kinh doanh… Từ việc phát triển tốt kinh  tế hộ vừa có thu nhập cao cho gia đình vừa góp phần tạo thêm việc làm và thu nhập cho CNV và nhân dân trong khu vực đồng thời có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng trong địa bàn ( như hỗ trợ phương tiện, công, tiền trong xây dựng giao thông nông thôn, và các công trình công cộng khác…).
         Dưới sự lãnh chỉ đạo của Chi bộ, Ban giám đốc doanh nghiệp, phong trào thi đua đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình của  CBCNV trong Công ty trong những năm qua là khá tốt, từng bước được nhân rộng và đã đem lại những hiệu quả kinh tế thiết thực, góp phần quan trọng, quyết định đến thu nhập và đời sống vật chất tinh thần của CBCNV. Hiện có trên 60% số hộ đủ điều kiện làm nhà kiên cố, 100 % số hộ có xe máy và phương tiện nghe nhìn, có khoảng 80% số hộ có tủ lạnh và máy giặt, đặc biệt một số hộ có tổng tài sản ước tính đạt 3- 4 tỷ đồng.
         Với những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình của CBCNV Công ty trong những năm qua. Chi bộ và Ban giám đốc công ty xác định cần phải giữ vững và nhân rộng để đảm bảo từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho CBCNV của doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước./. 

Nguồn tin: www.dukdn.hagiang.gov.vn