Cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quyết tâm thưc hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thứ ba, Ngày 2 Tháng 6 Năm 2020

Viễn Thông

Viễn Thông Hà Giang đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2015

11/12/2015 10:14

Viễn thông Hà Giang là đơn vị trực thuộc Tập đoàn BCVT Việt Nam, có nhiệm vụ sản xuất kinh doanh các dịch vụ Viễn thông - CNTT theo phân cấp của Tập đoàn và phù hợp với quy định của pháp luật; Đảm bảo thông tin liên lạc cho cấp Uỷ và chính quyền địa phương trong việc lãnh chỉ đạo và quản lý điều hành phát triển kinh tế, văn hoá xã hội và ổn định an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

            Trong năm 2015, mặc dù trước những khó khăn chung về kinh tế, tình hình cạnh tranh ngày càng lớn, thị phần bị chia sẻ mạnh, nhưng lãnh đạo, Ban thường vụ Đảng ủy Viễn thông Hà Giang đã có những định hướng lớn ngay từ đầu năm, xây dựng các chương trình và kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, trong năm 2015 Viễn thông Hà Giang đã triển khai:

+ Ký thỏa thuận và triển khai phần mềm khám chữa bệnh đối với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang.

+ Ký hợp tác triển khai toàn diện mạng giáo dục vnEdu với Sở Giáo dục tỉnh Hà Giang và đã triển khai thực hiện tới các cơ sở Giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang.

+ Đã xây dựng kế hoạch, được UBND Tỉnh Hà Giang lựa chọn và đang triển khai cung cấp phần mềm quản lý văn bản VNPT iOfice kết nối từ Tỉnh tới các Sở, Ban, ngành, các huyện và tới các xã trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang, tạo ra môi trường làm việc điện tử, nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính về lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức viên chức trong toàn đơn vị.

Với những thành tích đó, Viễn thông Hà Giang đang được Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua về thành tích xuất sắc năm 2015.

Vân Khánh – Viễn Thông Hà Giang