Cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quyết tâm thưc hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thứ ba, Ngày 2 Tháng 6 Năm 2020

Công ty CP Vật tư Nông Lâm nghiệp

Khối giao ước thi đua các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ địa phương tổng kết công tác thi đua năm 2015.

14/01/2016 13:55

Chiều Ngày 08/01/2016, tại Công ty cổ phần Vật tư Nông lâm nghiệp Hà Giang, Khối giao ước thi đua các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ địa phương đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2015, bàn phương hướng, biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

          Khối giao ước thi đua các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ địa phương gồm 9 đơn vị: Công ty CP vật tư NLN Hà Giang, Công ty TNHH Xổ số kiết thiết Hà Giang, Công ty CP Lương thực Hà Giang, Công ty CP văn hoá giáo dục Hà Giang, Công ty CP In Hà Giang, Công ty CP môi trường đô thị Hà Giang, Công ty CP thương mại - Du lịch- XD- dầu khí Hà Giang, Công ty CP Dược -TBYT, Công ty cấp thoát nước Hà Giang).

          Năm 2015 Khối GƯTĐ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ địa phương đã tổ chức phát động, ký kết GƯTĐ giữa các đơn vị thành viên trong khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo đặc thù của mỗi cơ quan. 100% đơn vị trong khối đã xây dựng nội dung triển khai phong trào thi đua,  tích cực phát động các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp trong Khối đã có nhiều cố gắng thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp phát động. 100% đơn vị quán triệt sâu sắc mục đích của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các đơn vị trong khối đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng và đoàn thể trong sạch vững mạnh; “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phụ trách và giúp đỡ xã khó khăn, tích cực tham gia Công tác an sinh xã hội...

         Tại Hội nghị, các đại biểu đã giành nhiều thời gian thảo luận để chấm điểm thi đua; suy tôn, bình bầu các đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua, Bằng khen năm 2015; bầu Khối trưởng, Khối phó Khối GƯTĐ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ địa phương và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2016. Theo đó, Hội nghị đã nhất trí đề nghị Uỷ Ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua cho Công ty cổ phần Vật tư NLN Hà Giang; đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 Công ty : Công ty CP Lương thực Hà Giang và Công ty TNHH1TV Xổ số kiến thiết Hà Giang. Ngoài ra, còn 18 cá nhân được bình chọn đạt thành tích xuất sắc từ các doanh nghiệp; bầu Công ty CP Lương thực Hà Giang giữ trách nhiệm Khối trưởng, Công ty CP Cấp thoát nước Hà Giang là Khối phó Khối GƯTĐ năm 2016.

          Một số hình ảnh Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

 

Đồng chí Hà Văn Trang - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP In Hà Giang

phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 

Đồng chí Bùi Hoài Cận - Chủ tịch HĐQT, giám đốc Công ty TNHH1TV Xổ số

kiến thiết Hà Giang phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Công ty CP Vật tư NLN hà Giang