Cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quyết tâm thưc hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thứ tư, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2020

Đơn vị trực thuộc

Danh sách các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Hà Giang

02/04/2015 16:01

CÁC TCCSĐ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY KHỐI

 

 

 

TT

TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

ĐỊA CHỈ 

1

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát  triển

Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

2

Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT

Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

3

Đảng bộ Ngân hàng Thương mại CP Công thương

Phường Minh Khai - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

4

Đảng bộ Bưu điện Tỉnh

Phường Nguyễn Trai - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

5

Đảng bộ Viễn Thông Hà Giang

Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

6

Đảng bộ Công ty Điện lực

Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

7

Đảng bộ Công  ty CP Cấp thoát nước

Phường Trần Phú - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

8

Đảng bộ Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham

Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang

9

Đảng bộ Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo

Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang

10

Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Giang

Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

11

Chi bộ Ngân hàng Phát triển Hà Giang

Tổ 5 - P. Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang - tỉnh Hà Giang

12

Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội

Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

13

Chi bộ Công ty TNHH 1 Thành viên Đường bộ I

Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang

14

Chi bộ Công ty TNHH 1Thành viên Đường bộ II

Phường Nguyễn Trãi- Tp Hà Giang - tỉnh Hà Giang

15

Chi bộ Công ty TNHH 1 Thành viên Sổ Xố kiến thiết

Phường Trần Phú - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

16

Chi bộ Công ty Bảo việt Tỉnh Hà Giang

Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

17

Chi bộ Công ty Bảo hiểm  Nhân thọ Hà Giang

Phường Nguyễn Trai - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

18

Chi bộ Công ty Bảo hiểm PJICO

Số 31A - Phường Nguyễn Trãi -  Tp Hà Giang

19

Chi bộ Công ty Cổ phần Cơ khí & Khoáng sản

Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

20

Chi bộ Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo

Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang

21

Chi bộ Công ty Cổ phần  - Lương thực Hà Giang

Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

22

Chi bộ  Qũy tín dụng  Bảo Tín

Phường Trần Phú - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

23

Chi bộ Công ty TNHH Quyết Thắng

Phường Trần Phú - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

24

Chi bộ Công ty TNHH  Sơn Lâm

Tổ 1 - Phường Nguyễn Trãi -  Tp Hà Giang

25

Chi bộ Công ty TNHH  Toàn Gia

Tổ 2 -  Phường Ngọc Hà - Tp Hà Giang

26

Chi bộ Công ty TNHH  Sơn Hải

Tổ 17 -  Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang

27

Chi bộ Công ty TNHH  Giang Sơn

Tổ 22 -  Phường Minh Khai -  Tp Hà Giang

28

Chi bộ Công ty TNHH  Ban Mai

Số 84 - Tổ 18 -  Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang

29

Chi bộ Công ty TNHH  Đức Lợi

Tổ 13 -  Phường Minh Khai - Tp Hà Giang

30

Chi bộ Công ty TNHH  Tam Lộc

Số 148 - Tổ 17 - Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang

31

Chi bộ Công ty TNHH  Miền Tây

Tổ 17 -  Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang

32

Chi bộ Công ty  TNHH Hùng Cường

Thị trấn Vị Xuyên - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang

33

Chi bộ Công ty TNHH Gia Long

Thị trấn Cốc Pài - Huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang

34

Chi bộ Công ty TNHH Bảo Sơn

Tổ 14 - Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang

35

Chi bộ Công ty TNHH Ngọc Quế Lâm

Thị trấn Vị Xuyên - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang

36

Chi bộ Công ty TNHH Thống Nhất

Tổ 1 - Phường Nguyễn Trãi -  Tp Hà Giang

37

Chi bộ Công ty TNHH Hải Phú

Phường Quang Trung - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

38

Chi bộ Công ty chè Hùng An

Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang

39

Chi bộ Công ty Cổ phần Xe khách HG

Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

40

Chi bộ Công ty Cổ phần  Tư vấn - Thiết kế Giao thông

Phường Nguyễn Trãi- Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

41

Chi bộ Công ty Cổ phần Tư vấn -  Thiết kế Xây dựng

Tổ 12 - P. Nguyễn Trãi - Tp Hà Gaing - tỉnh Hà Giang

42

Chi bộ Công ty Cổ phần giao thông,  xây dựng số 1

Phường Trần Phú - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

43

Chi bộ Công ty Cổ phần Xây dựng số 2

Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

44

Chi bộ Công ty Cổ phần Văn hoá giáo dục

Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

45

Chi bộ Công ty Cổ phần In Hà Giang

Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

46

Chi bộ Công ty Cổ phần Sách & Thiết bị trường học

Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

47

Chị bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Giang

Phường Minh Khai - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

48

Chi bộ Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế 

Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

49

Chi bộ Công ty Cổ phần tư vấn Nông lâm thuỷ lợi

Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

50

Chi bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông lâm nghiệp

Phường Trần Phú - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

51

Chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Bách

Tổ 4 - Phường Ngọc Hà - Tp Hà Giang

52

Chi bộ Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển Số 9

Số 13A - Đường Nguyễn Thái Học - Tp Hà Giang

53

Chi bộ Công ty Cổ phần Thuỷ điện Bát Đại Sơn

Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

54

Chi bộ Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thanh Thủy

Phường Minh Khai - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

55

Chi bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Miện 5

Tổ 9 - Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang

56

Chi bộ Văn phòng Đảng ủy khối Doanh nghiệp

Tổ 8 - Đường Đội Cấn - Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang

57

Chi bộ Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt

Phường Nguyễn Trai - Tp Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

 

  

 

 

Nguồn tin: dukdn.hagiang.gov.vn